سنگ چینی

سنگ چینی یا کریستال اغلب دارای بلورهای درشت سفید و یا خاکستری روشن تا کرم هستند. استفاده از سنگ چینی برای نما و فضای خارجی کاملا فنی و صحیح است و این سنگ از لحاظ جذب آب و چسبندگی دوغاب بین گرانیت و تراورتن قرار دارد، به این معنی که به اندازه سنگ تراورتن جذب کننده و نه به اندازه گرانیت نچسب است.


در ایران استفاده از این سنگ از قدیم رایج بوده به خصوص در مناطق گرمسیر به دلیل رنگ روشن آن که نما را از گرما در امان نگه می دارد.


سنگ چینی توسط دستگاه های برش سنگ نرم بریده می شود و معمولا نیاز به توری و رزین خاصی ندارد چرا که دارای تخلخل و رگه های خالی بسیار کم است.