سنگ مرمریت

در سنگ هاي ساختمانی سنگ مرمريت كه از دسته سنگ های آهكی دگرگون شده به شمار می آيد که میان مصرف كنندگان و خریداران سنگ های ساختمانی بسيار محبوب و شناخته شده است. سنگ مرمريت در بازارهاي بين المللی از زير شاخه های دسته بندی ماربل ها به شمار می آيد.


از خصوصيات ظاهري سنگ مرمريت مي توان گفت كه دارای خلل و فرج كمتری نسبت به سنگ تراورتن است و طيف رنگی بسيار زيادی را شامل می شود كه مي تواند مورد استفاده برای سليقه های گوناگون قرار گیرد. با توجه به مقاومت های مختلف سنگ های مرمريت نسبت به يكديگر، تجربه نشان داده است كه هر چقدر ظاهری پاك تر و كم خط تر دارند از استحكام كمتری نيز نسبت به سنگ های مرمريت ديگر با ظاهر شلوغ تر بر خوردار هستند. البته باید گفت که اين گزينه شامل حال همه نوع سنگ مرمریت نیست.


مقاومت و پايايی مرمریت ها از سنگ گرانيت كمتر، و از سنگ تراورتن بيشتراست. استفاده از سنگ مرمريت بيشتر در فضاهای سرپوشيده و به دور از باران، نور خورشيد و تغيیرات آب و هوايي طبيعی پيشنهاد می شود. چرا كه می تواند با قرار گرفتن در فضاهای روباز بر اثر تغيیرات آب و هوايی مقاومت و يا ظاهر خود را از دست داده و تغیيراتی مانند شكستگی، ترك بر روي سطح بیرونی، تغیير رنگ و يا رنگ پريدگی، خالی شدن خطوط آهکی مشاهده نمود. به همين دلايل بيشتر برای استفاده در فضاهای داخلی مانند کف واحد ها یا دیواره های داخلی پیشنهاد می شود.


قيمت سنگ مرمريت در بازار به دو مورد بستگي دارد:
1- خواص ذاتی سنگ مرمریت و شكل ظاهري آن
2- كيفيت فرآوری شده برای عرضه در بازار


به همین دلیل دو دسته سنگ کاملا مشابه در دو فروشگاه متفاوت سنگ ساختمانی می توانند به دلیل تفاوت در تولید و فرآوری دارای قیمت های مختلف باشند. از ویژگی های خوب یک سنگ مرمریت مرغوب می توان، خطوط کم آهکی روی سطح آن را نام برد. هر چه این خطوط کمتر باشد ، سنگ مرمریت مقاوم تری پیش روی شما است .