Skip links

سنگ نیریز (Neyriz marble)

سنگ نیریز (Neyriz marble)

Neyriz marble

سنگ ساختمانی نیریز یک سنگ با تم رنگی سفید همراه با رگه و خطوط خاکستری تیره است. سنگ چینی یا کریستال نیریز به دلیل قیمت مناسب در میان سنگهای سفید، کاربرد زیادی در میان مصالح ساختمانی از قدیم داشته است. استفاده از این سنگ امروزه به دلیل نوع فراوری های آن کمی تغییر یافته است که در بخش کاربرد ها به آن اشاره میکنیم. این سنگ را از نوع جهت رگه و رنگ زمینه و هاله ها میشناسند. سنگی مقاوم و با جذب آب پایین، پرکاربرد و اقتصادی از قدیم تا بحال در کف و دیوار و پله. با فراوری های متنوع از صیقلی و براق گرفته تا تیشه ای و مضرس برای ایجاد اصطکاک