پرش لینک ها

سنگ مرمریت خاکستری پیترا (Pietra gray marble)

سنگ مرمریت خاکستری پیترا (Pietra gray marble)

Pietra gray marble

سنگ مرمر و مرمریت پیترا خاکستری معاصر است. این سنگ مرمر است تا از ' تن ' گل ' خاکستری زغال چوب و قابل توجه سفید veining در سراسر ساخته شده است. یکنواخت در ظاهر و جمع و جور ، تن از پایه آن حرکت بسیار ماهرانه بین کربن و گرافیت. متناوب بین نوارهای سفید بسیار خوب و تقریبا غیر قابل مشاهده لعاب سنگ لوح خطی پویا و ظریف است. این سنگ مرمر خاکستری ایده آل برای یک محیط مدرن است که می خواهد بر استفاده از سنگ طبیعی تأکید کند. The pietra خاکستری می تواند حس حرکت در هر فضا بدون اینکه توسط تعادل رنگ بین پس زمینه تاریک خود و خطوط برف خوب است که از طریق آن از خواب بیدار ارائه.