پرش لینک ها

سنگ مرمریت بیانکو (Bianco marble)

سنگ مرمریت بیانکو (Bianco marble)

Bianco marble

سنگ چینی بیانکو دارای زمینه ی سفید همراه با رگه های ظریف و نامنظم و به رنگ طوسی می باشد . بعضا خطوط کرمی متمایل به زرد هم به صورت پراکنده در این سنگ دیده می شود . در برخی سورت های آن میزان سفیدی زمینه غالب است و دربرخی دیگرعلاوه براین رگه های نامنظم ، خطوط پهن طوسی سراسر سنگ را پوشانده اند . این چینی ازمنطقه الیگودرز استخراج می شود وبه لحاظ ظاهری مشابه با نمونه ی ایتالیایی خود می باشد . به همین دلیل نام بیانکو به آن داده اند . که البته آن را با نام چینی پرشین بیانکو هم می شناسند .